Hei, og velkommen til disse sidene som handler om de fire forskjellige idrettsgrenene som faller inn under fellesbetegnelsen ”orientering”: tradisjonell orientering, skiorientering, sykkelorientering, og presisjonsorientering.

Det som er felles for alle disse grenene er at det handler om å komme frem til poster i terrenget ved å bruke kart og kompass. For å komme frem til postene må man finne dem på kartet, danne seg en formening om hvor man selv befinner seg i forhold til dem, og så ta seg frem til dem så fort som mulig etter en fritt valgt rute, men i en bestemt rekkefølge. For å lykkes med disse idrettene må man være god til å lese kart og kompass hurtig og nøyaktig, ta kloke valg og ha god kondisjon. I tillegg kreves det god teknikk og spesifikk utholdenhet innen henholdsvis løping, skigåing, eller sykling. Presisjonsorientering setter imidlertid ikke slike krav, da det ikke har noen egentlig fysisk komponent. Generelt er det også slik at man kan drive med orientering som konkurranse eller ren mosjon uansett alder og ferdighetsnivå.

Opprinnelsen til disse grenene er selvfølgelig tradisjonell orientering til fots, som har eksistert som en egen idrettsgren i godt over 100 år. I løpet av disse mange årene har det utviklet seg en rekke ulike konkurranseformer, alt fra sprint og mellomdistanse til lang- og ultralang distanse, i tillegg til at det er både individuelle konkurranser og stafetter. Det finnes også noe som heter nattorientering, som stiller helt spesielle krav til deltakerne og egentlig ikke er å anbefale for nybegynnere eller de med skral helse og fysikk.