Orientering for barn

Orientering dreier seg om å ta seg frem i skog og mark helt på egen hånd, i ukjent terreng der man bare har kart, kompass og egen romforståelse å berge seg med. Selv om dette kan synes å være en krevende idrett som fordrer en viss modenhet er det ikke noe i veien for at også barn kan introduseres for orientering som idrett eller simpelthen som en morsom aktivitet. Derfor er det utarbeidet planer for hvordan barn i barnehage og skole kan få et første møte med orientering og bli glade i å ta seg frem i ukjent terreng. I dagens sårbare og teknologisk orienterte samfunn er det jo viktig at barna blir kjent med naturen og får en forståelse og kjærlighet for nærmiljøet.

Det første stadiet for barna er ganske enkelt å være ut i skog og mark og se på forskjellige typer terreng, og så også å lære seg forskjellige måter for å ta seg frem i terrenget. Det kan være å løpea-person-walks-in-the-woods-through-the-thick-grass-725x544, som er mest aktuelt i orientering, men når det gjelder barn kan det jo også være å krype, hinke, hoppe, klatre opp i et tre, eller hva det måtte være. Poenget er at det skal være fysisk aktivitet ute i naturen, og gjerne etter hvert med et mål om at man skal bedre evnen til å orientere seg i forskjellige typer terreng. Da er det også viktig for barna å være klar over spesielle trekk ved forskjellige terrengtyper, og hvordan man skal unngå farer som strøm i elver, stryk, eller fjellskrenter og stup. Gjennom lek og moro kan barna bli trygge i naturen.

Litt senere i utviklingen kan så barna begynne å jobbe med forståelsen av kart, og da særlig hvordan kart forholder seg til terrenget. Det siste steget er å lære seg å bruke kompass på riktig måte.