Spillemidler til orientering

Som kjent er det slik at noe av overskuddet fra Norsk Tipping går til diverse idrettsformål rundt omkring i landet. Noe av pengene går også til orientering som én av de mange idrettene som prioriterer breddeidrett i Norge. For de som holder på med organisert orientering i klubber og lag er det anledning til å søke midler til ulike idrettsanlegg og til diverse nærmiljøanlegg i kategoriene ”ordinære kostnader” og ”mindre kostnadskrevende”. Heldigvis for orientering er ikke anleggene som idretten behøver så alt for kostnadskrevende. Et annet positivt trekk er at støtte til å få utarbeidet kart som er egnet for orientering kan regnes under anlegg i henhold til en ny regel som kom inn like etter år 2000.

I korte trekke er det noen sentrale kriterier for å kunne få tilgang til denne typen midler. Klubben må ha levert sine planer til kretsen og forbundet, slik at kartplanen kan komme inn i den aktuelle kommunale planen for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Selve terrenget må odownload (46)gså beskrives utførlig i dokumentasjon som oversendes kretsen for å kunne få en godkjenning på at dette faktisk er terreng som er egnet til å drive med denne typen konkurranser. Dette er påkrevd for å kunne få såkalt ”idrettsfunksjonell” godkjenning av terrenget av kommunen på forhånd.

Når dette er gjort, har man kommet så langt at man kan hente inn anbud fra aktører som utarbeider og produserer kart. Etter at man har bestemt seg for et passende tilbud, kan man så skrive selve søknaden, regne ut momskostnader, osv. Så søker man kommunen før den fristen som gjelder i den enkelte kommune. Det er viktig å være obs på at disse fristene varierer fra sted til sted. Hvis punktene som er angitt her er oppfylt til punkt og prikke, bør man kunne ha gode forhåpninger om å få tildelt spillemidler.